เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้นางนัยนา จันทา รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting ณ ห้องประชุม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th