ประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพฯ เพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อมูลประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายและจัดลำดับตามองค์ประกอบการประเมินฯ ของผู้ประสงค์ขอย้ายตามประกาศอัตราว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th