การประชุมคณะทำงานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570)

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวางแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสพม.อุทัยธานี ชัยนาท