โรงเรียนหนองฉางวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี7