ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้รับรางวัลการประกวดผลงานโครงการ ชมรม TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2 ระดับประเทศ ประจำปี 2564