ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ : HCECร่วมกับครูแกนนำโรงเรียนหนองฉางวิทยาดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือ Data Scientist ให้กับครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)