ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนหนองเต่าวิทยา จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถานบันการศึกษา เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนหนองเต่าวิทยา จังหวัดอุทัยธานี