ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนางนิจวดี เจริญเกียรติบวร ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นโดย สพฐ. ได้มอบหมายให้ สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกฯ ในกลุ่มจังหวัดที่ 6