พิธีไหว้ครู 2564 ของโรงเรียนร่องตาทีวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564

โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู 2564 “ลูก เขียว ชมพู ขอน้อมรำลึกพระคุณครู”