โรงเรียนหนองฉางวิทยายินดีต้อนรับ ดร.วันวิสา วิเชียรรัตน์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วยความยินดียิ่ง

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายธนกฤต  นิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ให้การต้อนรับ ดร.วันวิสา วิเชียรรัตน์ ที่ได้มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา และได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนการุ้งวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง ณ ห้องปาริชาต