สวัสดีปีใหม่ 2565 ส่งความสุขแด่ชุมชนตำบลตลุกดู่

นายอัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เป็นตัวแทนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  สวัสดีปีใหม่ 2565 ส่งความสุขแด่ชุมชนตำบลตลุกดู่  วันที่ 5 มกราคม 2565