โรงเรียนสาครพิทยาคม โดยกลุ่มบริหารวิชาการจัดกิจกรรมการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

คลิกชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : –> ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาครพิทยาคม
https://www.facebook.com/picsakornpit/photos/pcb.1645189905814897/1645181789149042/
ออกแบบโดย dsite.in.th