วันครู ประจำปี 2565

นายอัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นำคณะครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  เข้าร่วมพิธีวันครู  ประจำปี  2565  ณ  ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี  วันที่ 16 มกราคม 2565