โรงเรียนสาครพิทยาคมเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนตามปกติที่โรงเรียน(On-site)

วันที่ 17 มกราคม 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคมเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนตามปกติที่โรงเรียน(On-site) โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Rapid Test Kit (ATK) ให้กับนักเรียน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและผู้ประกอบการร้านค้าทุกคน เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจเมื่อไปโรงเรียนในวันที่ 18 มกราคม 2565 ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ อสม.โรงพยาบาลมโนรมย์ในการดำเนินการดังกล่าว ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

คลิกhttps://www.facebook.com/picsakornpit/photos/pcb.1648519102148644/1648516792148875
ดูภาพเพิ่มเติมผ่าน จาก Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาครพิทยาคม
ออกแบบโดย dsite.in.th