โรงเรียนอุลิตไพบูลชนูปถัมภ์เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 นายเมธี วัฒนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายวรวิทย์ สุขจุ่น รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ซึ่งการนามดังกล่าวจะเป็นความร่วมมือทางวิชาการเพื่อช่วยขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์