โรงรียนสาครพิทยาคมเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา (Education Community Improvement Center :ECI Center)

วันที่ 19 มกราคม 2565 นางสาวพรประภา  พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม พร้อมด้วย นายสารินทร์ เอี่ยมครอง รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา (Education Community Improvement Center :ECI Center) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ออกแบบโดย dsite.in.th