เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่

วันที่ 20 มกราคม 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทยธานี ชัยนาท เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และรับฟังการบรรยายจากเลขาธิการ ก.ค.ศ. โดยการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting