การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ยนาท ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทยธานี ชัยนาทเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล โปรแกรม Google Meet ณ ห้องประชุมสพม.อุทัยธานี ชัยนาท