จัดกิจกรรมมอบของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2565 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน


วันที่ 21 มกราคม 2565 งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรมมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2565 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน ในการนี้โรงเรียนสาครพิทยาคมขอขอบคุณทุกท่าน ที่มอบของขวัญในการจัดกิจกรรมมา ณ โอกาสนี

Latest posts by nattanan (see all)