ตรวจ ATK ครั้งที่ 2

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุกดู่  ตรวจ  ATK  ให้กับครู  นักเรียน  เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19
ณ หอประชุมโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม วันที่  24  มกราคม  2565