การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 31 มกราคม 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทยธานี ชัยนาท นายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท และศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting

ออกแบบโดย dsite.in.th