กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาครพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาครพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมทางภาษาจีนและธรรมเนียมปฏิบัติ ที่เกิดขึ้นในเทศกาลตรุษจีน