หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนสาครพิทยาคม ร่วมกัน”ทำความดี โดยไม่หวังผลตอบแทน”