โรงเรียนหนองฉางวิทยาจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564