โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้จัดกิจกรรมงานตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2564