โรงเรียนหนองฉางวิทยาขอแสดงความยินดีกับนางสาวมนกาญจน์ กาหลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/3 ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการเยาวชนเอเอฟเอส ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 61 ณ ประเทศอิตาลี