คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อของเพื่อนำไปเยี่ยมนักเรียนและคุณครูที่พักรักษาตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ญาณิกา เสนาธนศักดิ์
Latest posts by ญาณิกา เสนาธนศักดิ์ (see all)