คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อของเพื่อนำไปเยี่ยมนักเรียนและคุณครูที่พักรักษาตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)