โรงเรียนสาครจัดกิจกรรมการตรวจ (ATK) Antigen Rapid Test Kit และกิจกรรมถ่ายภาพทำเนียบลูกศิษย์สาคร ลีลาวดี รุ่นที่ 39