โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดกิจกรรม หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนสาครพิทยาคม ร่วมกัน”ทำความดี โดยไม่หวังผลตอบแทน”และ กิจกรรม“เลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565”

ออกแบบโดย dsite.in.th