โรงเรียนสาครพิทยาคม ร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์