โรงเรียนสาครพิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับ นายสุกฤษฎิ์ กันจาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับ “รางวัลเพชรรัตนโกสินทร์  ด้านจิตอาสา”

โรงเรียนสาครพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายสุกฤษฎิ์กันจาดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับ
“รางวัลเพชรรัตนโกสินทร์  ด้านจิตอาสา”โดยได้รับโล่ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในวันอาทิตย์ที่ 13กุมภาพันธ์ 2565 ณ ชั้น 4 MCC HALL เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน