โรงเรียนสาครพิทยาคมแสดงความเสียใจ กับการจากไปของ ดร.บำเหน็จ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม