โรงเรียนสาครพิทยาคมรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4

วันที่ 9 มีนาคม 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคมดำเนินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2565 โดยการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ออกแบบโดย dsite.in.th