ประชุมแนวทางการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนงานของเขตตรวจราชการที่ 1-4

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นางนัยนา จันทา รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทน ผอ.สพม.อุทยธานี ชัยนาท และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนงานของเขตตรวจราชการที่ 1-4 เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานของปีการศึกษา 2565 และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างประธานเขตตรวจราชการที่ 1-4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร

ออกแบบโดย dsite.in.th