ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม เก็บข้อมูลและประเมินผลการจัดการศึกษารอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นางนัยนา จันทา รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาทรักษาราชการแทน ผอ.สพม.อุทยธานี ชัยนาท เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม เก็บข้อมูลและประเมินผลการจัดการศึกษารอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา