กีฬาสี ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จัดงานกีฬาสี ปีการศึกษา 2564  โดยมี  นายวีระ  รัศมี  ประธานกรรมการสถานศึกษามาเปิดพิธีกีฬาสี  ณ  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  วันที่  27-28  มกราคม  2565