ประชุมพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน  

นายอัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางวิไล คำสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และนายละเมียด คำรื่น หัวหน้างานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน  ร่วมประชุมกับพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อชี้แจงขยายผลการออกแนะแนว
การศึกษาต่อในโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ปีการศึกษา 2565  และการเฝ้าระวังป้องกันโควิด 19
ณ ห้องสมุดโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565