รับบริจาคนม  

นายอัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสุนันทา โลหะการก และนายละเมียด คำรื่น ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  รับมอบนม 10 ลังให้กับนักเรียนในชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จากสมาคมวัฒนธรรม แม่บ้านมหาดไทย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนางปิติมา รักพาณิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
เป็นผู้นำในการมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 1 มีนาคม 2565