รับโล่มาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ดีเด่น

นายอัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตลุกดู่วิทยาคม นางสุนันทา โลหะการก และนายละเมียด คำรื่น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
รับโล่มาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ดีเด่น ที่ได้ปฏิบัติงาน มาเป็นเวลา 11 ปี จากสำนักงานยุวกาชาด
สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ มอบโดยนายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 8 มีนาคม 2565