รับมอบหนังสือเรียนพระราชทาน

21 มีนาคม 2565 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบหนังสือเรียนพระราชทานแก่นางนัยนา จันทา รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทน ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดชัยนาท