พิธีเปิดค่ายนักเรียนแกนนำถอดบทเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม

22 มีนาคม 2565 นางนัยนา จันทา รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทน ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายนักเรียนแกนนำถอดบทเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม โดยในกิจกรรมได้ร่วมรับฟังการนำเสนอและชี้แนะการถอดบทเรียนจากนักเรียนแกนนำในแต่ละฐานการเรียนรู้