การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 1

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายธนกฤต นิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.อุทยธานี ชัยนาท เป็นประธานในการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 1 สังกัดสพม.อุทัยธานี ชัยนาท จำนวน 14 ราย ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

ออกแบบโดย dsite.in.th