นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม ร่วมพิธีรับหนังสือพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคมพ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา๑๐.๐๐น.นางสาวพรประภาพัฒนพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม“ร่วมพิธีรับหนังสือพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”โดยมี นางวสุกานต์ ธีรภัทกรที่ปรึกษาอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนพระองค์มอบหนังสือพระราชทานให้แก่สถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานีชัยนาท และนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมชั้น ๒อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง