ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ปี พ.ศ. 2565 ทั้งหมด 3 ตำแหน่ง ได้แก่ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี