โรงเรียนสาครพิทยาคม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนศิษย์หลวงพ่อสด

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนศิษย์หลวงพ่อสดเพื่อขอความเห็นชอบ และข้อเสนอแนะ ต่างๆในการพัฒนาการจัดการศึกษารวมถึงการพิจารณาทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด