โรงเรียนสาครพิทยาคม นำโดย ผอ.พรประภา พัฒนพงษ์ จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2565

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. โรงเรียนสาครพิทยาคม นำโดย ผอ.พรประภา พัฒนพงษ์ จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 เพื่อเตรียมการตามภารกิจของโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียน และเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในการนี้ได้มอบการ์ดอวยพรวันคล้ายวันเกิด รวมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีวันลา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม ICT