โรงเรียนสาครพิทยาคมดำเนินการจัดกิจกรรมรับมอบตัวนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 เมษายน 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคมดำเนินการจัดกิจกรรมรับมอบตัวนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ดำเนินการตามมาตการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด