การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2565

วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ประธาน ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุม