ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์


วันที่ 21 เมษายน 2565 นายเมธี วัฒนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ประสานกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าให้ความเหลือและให้คำปรึกษา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่ นายศุภณัฐ เกตุโสระ นักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์