โรงเรียนสาครพิทยาคมรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาจีน)

โรงเรียนสาครพิทยาคมเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 21 – 28 เมษายน 2565 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจุฑากาญจน์ เก่งกสิกิจ โทร.064-9649226